Диссертациялық Кеңес

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің жанында келесі доктор (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша диссертациялық кеңестер ашылды:

  • «8D017 – Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау», 8D01721 – Шет тілі педагогтарын  даярлау («6D011900 Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы) даярлау бағыты бойынша доктор (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС (мерзімі: 2022-2024 жж);
  • «8D023 – Тілдер және әдебиет» («6D021000 – Шетел филологиясы»; «6D020700 – Аударма ісі» мамандықтары) даярлау бағыты бойынша доктор (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС (мерзімі: 2022-2024 жж);
  • «8D031 – Халықаралық қатынастар» және «8D031 – Аймақтану» («6D020200 – Халықаралық қатынастар», «6D050500 – Аймақтану») даярлау бағыты бойынша доктор (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС (мерзімі: 2022-2024 жж)

Байланыс телефон: 292-03-84 (вн.1087 ), zhakyanova.a@ablaikhan.kz

Қорғау туралы хабарламалар

Қорғау туралы ақпарат

Диссертация
Аңдатпа
Жарияланымдар тізімі
Әдеп жөніндегі комиссияның қорытындылары
Ғылыми кеңесшілердің пікірлері
Ресми шолушылардын пікірлері
Бейресми пікірлер
Қорғау бейнежазбасы

Диссертациялық кеңестің құрамы

Нормативтік құжаттар

Жұмыс туралы есеп

Отчет о работе диссертационного совета за 2018 год
Отчет о работе диссертационного совета за 2019 год
Отчет о работе диссертационного совета за 2020 год
Отчет о работе диссертационного совета за 2021 год

Мұрағат

Этикалық комиссия

Плагиатқа қарсы

© Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages