Диссертациялық Кеңес

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университетінің жанында келесі доктор (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша диссертациялық кеңестер ашылды:

  • «8D017 – Тілдер және әдебиет бойынша педагогтарды даярлау», 8D01721 – Шетел тілі педагогтарын  даярлау («6D011900 Шетел тілі: екі шетел тілі» мамандығы) даярлау бағыты бойынша доктор (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС (мерзімі: 2022-2024 жж);
  • «8D023 – Тілдер және әдебиет» («6D021000 – Шетел филологиясы»; «6D020700 – Аударма ісі» мамандықтары) даярлау бағыты бойынша доктор (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС (мерзімі: 2022-2024 жж);
  • «8D031 – Халықаралық қатынастар» және «8D031 – Аймақтану» («6D020200 – Халықаралық қатынастар», «6D050500 – Аймақтану») даярлау бағыты бойынша доктор (PhD) дәрежесін алу үшін диссертация қорғау бойынша ДИССЕРТАЦИЯЛЫҚ КЕҢЕС (мерзімі: 2022-2024 жж)

Байланыс телефон: 292-03-84 (вн.1087 ), zhakiyanova.a@ablaikhan.kz

Қорғау туралы хабарламалар

Қорғау туралы ақпарат

Диссертация
Аңдатпа
Жарияланымдар тізімі
Әдеп жөніндегі комиссияның қорытындылары
Ғылыми кеңесшілердің пікірлері
Ресми шолушылардын пікірлері
Бейресми пікірлер
Қорғау бейнежазбасы
ҚР ҒжЖБМ Ғылым және жоғары білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитетінің шешімі
Видео
Видео
Видео
«Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы» 2024 жылғы 13 наурыздағы № 334 бұйрығы
Видео
«Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы» 2024 жылғы 16 сәуірдағы № 431  бұйрығы
Видео
«Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы» 2023 жылғы 5 маусымдағы № 256 бұйрығы.
Видео
«Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы» 2023 жылғы 14 сәуірдегі № 168 бұйрығы.
Видео
«Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы» 2023 жылғы 16 наурыздағы № 122 бұйрығы.
Видео
«Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы» 2023 жылғы 16 наурыздағы № 122 бұйрығы.
Видео
«Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы» 2023 жылғы 15 наурыздағы № 115 бұйрығы.
«Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы» 2022 жылғы 15 желтоқсандағы № 137 бұйрығы.
«Философия докторы (PhD) дәрежесін беру туралы» 2023 жылғы 14 сәуірдегі № 166 бұйрығы.

Диссертациялық кеңестің құрамы

Нормативтік құжаттар

Жұмыс туралы есеп

Мұрағат

Этикалық комиссия

Плагиатқа қарсы

© Kazakh Ablai Khan University of International Relations and World Languages